hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1282-kramflek--neporadny-dan

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1282-kramflek--neporadny-dan
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1282-kramflek--neporadny-dan">http://comix.spaceport.cz/strip-1282-kramflek--neporadny-dan</a>

přímý link (2):
Nepořádný Dan
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1282-kramflek--neporadny-dan">Nepořádný Dan</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1282-kramflek--neporadny-dan"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Nepořádný Dan" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1282-kramflek--neporadny-dan"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Nepořádný Dan" /></a>