hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12784-matrix--neni-karel-jako-karel

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12784-matrix--neni-karel-jako-karel
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12784-matrix--neni-karel-jako-karel">http://comix.spaceport.cz/strip-12784-matrix--neni-karel-jako-karel</a>

přímý link (2):
Není Karel jako Karel
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12784-matrix--neni-karel-jako-karel">Není Karel jako Karel</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12784-matrix--neni-karel-jako-karel"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Není Karel jako Karel" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12784-matrix--neni-karel-jako-karel"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Není Karel jako Karel" /></a>