hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12735-henry--muz--co-zira-na-kozy

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12735-henry--muz--co-zira-na-kozy
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12735-henry--muz--co-zira-na-kozy">http://comix.spaceport.cz/strip-12735-henry--muz--co-zira-na-kozy</a>

přímý link (2):
Muž, co zírá na kozy
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12735-henry--muz--co-zira-na-kozy">Muž, co zírá na kozy</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12735-henry--muz--co-zira-na-kozy"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Muž, co zírá na kozy" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12735-henry--muz--co-zira-na-kozy"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Muž, co zírá na kozy" /></a>