hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12722-bedrich--pohadka-na-prani

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12722-bedrich--pohadka-na-prani
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12722-bedrich--pohadka-na-prani">http://comix.spaceport.cz/strip-12722-bedrich--pohadka-na-prani</a>

přímý link (2):
Pohádka na přání
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12722-bedrich--pohadka-na-prani">Pohádka na přání</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12722-bedrich--pohadka-na-prani"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Pohádka na přání" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12722-bedrich--pohadka-na-prani"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Pohádka na přání" /></a>