hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12568-kramflek--predvolebni-sliby

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12568-kramflek--predvolebni-sliby
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12568-kramflek--predvolebni-sliby">http://comix.spaceport.cz/strip-12568-kramflek--predvolebni-sliby</a>

přímý link (2):
Předvolební sliby
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12568-kramflek--predvolebni-sliby">Předvolební sliby</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12568-kramflek--predvolebni-sliby"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Předvolební sliby" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12568-kramflek--predvolebni-sliby"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Předvolební sliby" /></a>