hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12524-rou--jak-na-divky

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12524-rou--jak-na-divky
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12524-rou--jak-na-divky">http://comix.spaceport.cz/strip-12524-rou--jak-na-divky</a>

přímý link (2):
Jak na dívky
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12524-rou--jak-na-divky">Jak na dívky</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12524-rou--jak-na-divky"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Jak na dívky" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12524-rou--jak-na-divky"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Jak na dívky" /></a>