hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12344-kramflek--psychiatricka-klinika

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12344-kramflek--psychiatricka-klinika
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12344-kramflek--psychiatricka-klinika">http://comix.spaceport.cz/strip-12344-kramflek--psychiatricka-klinika</a>

přímý link (2):
Psychiatrická klinika
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12344-kramflek--psychiatricka-klinika">Psychiatrická klinika</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12344-kramflek--psychiatricka-klinika"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Psychiatrická klinika" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12344-kramflek--psychiatricka-klinika"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Psychiatrická klinika" /></a>