hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12336-humlae--emo-rap

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12336-humlae--emo-rap
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12336-humlae--emo-rap">http://comix.spaceport.cz/strip-12336-humlae--emo-rap</a>

přímý link (2):
Emo rap
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12336-humlae--emo-rap">Emo rap</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12336-humlae--emo-rap"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Emo rap" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12336-humlae--emo-rap"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Emo rap" /></a>