hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12214-antirespirant--rychlokurz-baleni-3---drobna-lecka--vtip

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12214-antirespirant--rychlokurz-baleni-3---drobna-lecka--vtip
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12214-antirespirant--rychlokurz-baleni-3---drobna-lecka--vtip">http://comix.spaceport.cz/strip-12214-antirespirant--rychlokurz-baleni-3---drobna-lecka--vtip</a>

přímý link (2):
Rychlokurz balení 3 - drobná léčka (vtip)
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12214-antirespirant--rychlokurz-baleni-3---drobna-lecka--vtip">Rychlokurz balení 3 - drobná léčka (vtip)</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12214-antirespirant--rychlokurz-baleni-3---drobna-lecka--vtip"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Rychlokurz balení 3 - drobná léčka (vtip)" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12214-antirespirant--rychlokurz-baleni-3---drobna-lecka--vtip"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Rychlokurz balení 3 - drobná léčka (vtip)" /></a>