hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-12194-cherchela--dve-za-cenu-jedne

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-12194-cherchela--dve-za-cenu-jedne
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12194-cherchela--dve-za-cenu-jedne">http://comix.spaceport.cz/strip-12194-cherchela--dve-za-cenu-jedne</a>

přímý link (2):
Dvě za cenu jedné
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12194-cherchela--dve-za-cenu-jedne">Dvě za cenu jedné</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12194-cherchela--dve-za-cenu-jedne"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Dvě za cenu jedné" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-12194-cherchela--dve-za-cenu-jedne"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Dvě za cenu jedné" /></a>