hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11989-ctokokotob--autostopem-po-antarktide

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11989-ctokokotob--autostopem-po-antarktide
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11989-ctokokotob--autostopem-po-antarktide">http://comix.spaceport.cz/strip-11989-ctokokotob--autostopem-po-antarktide</a>

přímý link (2):
Autostopem po Antarktidě
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11989-ctokokotob--autostopem-po-antarktide">Autostopem po Antarktidě</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11989-ctokokotob--autostopem-po-antarktide"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Autostopem po Antarktidě" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11989-ctokokotob--autostopem-po-antarktide"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Autostopem po Antarktidě" /></a>