hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11930-inutilis--linka-bezpeci

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11930-inutilis--linka-bezpeci
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11930-inutilis--linka-bezpeci">http://comix.spaceport.cz/strip-11930-inutilis--linka-bezpeci</a>

přímý link (2):
Linka bezpečí
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11930-inutilis--linka-bezpeci">Linka bezpečí</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11930-inutilis--linka-bezpeci"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Linka bezpečí" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11930-inutilis--linka-bezpeci"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Linka bezpečí" /></a>