hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11910-marvin--vseho-moc-skodi--aneb-konec-poruchy-v-cechach

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11910-marvin--vseho-moc-skodi--aneb-konec-poruchy-v-cechach
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11910-marvin--vseho-moc-skodi--aneb-konec-poruchy-v-cechach">http://comix.spaceport.cz/strip-11910-marvin--vseho-moc-skodi--aneb-konec-poruchy-v-cechach</a>

přímý link (2):
Všeho moc škodí, aneb konec poruchy v Čechách
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11910-marvin--vseho-moc-skodi--aneb-konec-poruchy-v-cechach">Všeho moc škodí, aneb konec poruchy v Čechách</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11910-marvin--vseho-moc-skodi--aneb-konec-poruchy-v-cechach"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Všeho moc škodí, aneb konec poruchy v Čechách" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11910-marvin--vseho-moc-skodi--aneb-konec-poruchy-v-cechach"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Všeho moc škodí, aneb konec poruchy v Čechách" /></a>