hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11826-grino--inspired-by-hustler-vii-1998

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11826-grino--inspired-by-hustler-vii-1998
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11826-grino--inspired-by-hustler-vii-1998">http://comix.spaceport.cz/strip-11826-grino--inspired-by-hustler-vii-1998</a>

přímý link (2):
Inspired by Hustler VII/1998
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11826-grino--inspired-by-hustler-vii-1998">Inspired by Hustler VII/1998</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11826-grino--inspired-by-hustler-vii-1998"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Inspired by Hustler VII/1998" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11826-grino--inspired-by-hustler-vii-1998"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Inspired by Hustler VII/1998" /></a>