hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11825-namorg--presna-analyza

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11825-namorg--presna-analyza
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11825-namorg--presna-analyza">http://comix.spaceport.cz/strip-11825-namorg--presna-analyza</a>

přímý link (2):
Přesná analýza
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11825-namorg--presna-analyza">Přesná analýza</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11825-namorg--presna-analyza"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Přesná analýza" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11825-namorg--presna-analyza"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Přesná analýza" /></a>