hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11745-warlukyn--sex-s-poslanci-aneb-s-politiky-soulozim

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11745-warlukyn--sex-s-poslanci-aneb-s-politiky-soulozim
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11745-warlukyn--sex-s-poslanci-aneb-s-politiky-soulozim">http://comix.spaceport.cz/strip-11745-warlukyn--sex-s-poslanci-aneb-s-politiky-soulozim</a>

přímý link (2):
Sex s poslanci aneb s politiky souložím
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11745-warlukyn--sex-s-poslanci-aneb-s-politiky-soulozim">Sex s poslanci aneb s politiky souložím</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11745-warlukyn--sex-s-poslanci-aneb-s-politiky-soulozim"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Sex s poslanci aneb s politiky souložím" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11745-warlukyn--sex-s-poslanci-aneb-s-politiky-soulozim"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Sex s poslanci aneb s politiky souložím" /></a>