hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11656-i45--zivot-se-s-nami-mazli

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11656-i45--zivot-se-s-nami-mazli
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11656-i45--zivot-se-s-nami-mazli">http://comix.spaceport.cz/strip-11656-i45--zivot-se-s-nami-mazli</a>

přímý link (2):
Život se s námi mazlí
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11656-i45--zivot-se-s-nami-mazli">Život se s námi mazlí</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11656-i45--zivot-se-s-nami-mazli"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Život se s námi mazlí" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11656-i45--zivot-se-s-nami-mazli"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Život se s námi mazlí" /></a>