hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1159-vymrd--tiskova-oprava

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1159-vymrd--tiskova-oprava
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1159-vymrd--tiskova-oprava">http://comix.spaceport.cz/strip-1159-vymrd--tiskova-oprava</a>

přímý link (2):
Tisková oprava
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1159-vymrd--tiskova-oprava">Tisková oprava</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1159-vymrd--tiskova-oprava"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Tisková oprava" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1159-vymrd--tiskova-oprava"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Tisková oprava" /></a>