hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11549-mexon--nedostatek-zdroju

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11549-mexon--nedostatek-zdroju
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11549-mexon--nedostatek-zdroju">http://comix.spaceport.cz/strip-11549-mexon--nedostatek-zdroju</a>

přímý link (2):
Nedostatek zdrojů
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11549-mexon--nedostatek-zdroju">Nedostatek zdrojů</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11549-mexon--nedostatek-zdroju"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Nedostatek zdrojů" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11549-mexon--nedostatek-zdroju"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Nedostatek zdrojů" /></a>