hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11415-henry--abeho-zla-zkusenost

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11415-henry--abeho-zla-zkusenost
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11415-henry--abeho-zla-zkusenost">http://comix.spaceport.cz/strip-11415-henry--abeho-zla-zkusenost</a>

přímý link (2):
Abeho zlá zkušenost
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11415-henry--abeho-zla-zkusenost">Abeho zlá zkušenost</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11415-henry--abeho-zla-zkusenost"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Abeho zlá zkušenost" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11415-henry--abeho-zla-zkusenost"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Abeho zlá zkušenost" /></a>