hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11222-greytail--reality-shows

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11222-greytail--reality-shows
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11222-greytail--reality-shows">http://comix.spaceport.cz/strip-11222-greytail--reality-shows</a>

přímý link (2):
Reality shows
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11222-greytail--reality-shows">Reality shows</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11222-greytail--reality-shows"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Reality shows" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11222-greytail--reality-shows"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Reality shows" /></a>