hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11199-i45--ten-pravy-prijde-jen-jednu-a-nikdy-se-pak-nevrati

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11199-i45--ten-pravy-prijde-jen-jednu-a-nikdy-se-pak-nevrati
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11199-i45--ten-pravy-prijde-jen-jednu-a-nikdy-se-pak-nevrati">http://comix.spaceport.cz/strip-11199-i45--ten-pravy-prijde-jen-jednu-a-nikdy-se-pak-nevrati</a>

přímý link (2):
Ten pravý příjde jen jednu a nikdy se pak nevrátí
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11199-i45--ten-pravy-prijde-jen-jednu-a-nikdy-se-pak-nevrati">Ten pravý příjde jen jednu a nikdy se pak nevrátí</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11199-i45--ten-pravy-prijde-jen-jednu-a-nikdy-se-pak-nevrati"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Ten pravý příjde jen jednu a nikdy se pak nevrátí" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11199-i45--ten-pravy-prijde-jen-jednu-a-nikdy-se-pak-nevrati"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Ten pravý příjde jen jednu a nikdy se pak nevrátí" /></a>