hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11133-woffce--comix-tezka-sluzba

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11133-woffce--comix-tezka-sluzba
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11133-woffce--comix-tezka-sluzba">http://comix.spaceport.cz/strip-11133-woffce--comix-tezka-sluzba</a>

přímý link (2):
comix Těžká služba
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11133-woffce--comix-tezka-sluzba">comix Těžká služba</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11133-woffce--comix-tezka-sluzba"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="comix Těžká služba" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11133-woffce--comix-tezka-sluzba"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="comix Těžká služba" /></a>