hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-11130-i45--zakladem-je-vhodny-vyber-materialu

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-11130-i45--zakladem-je-vhodny-vyber-materialu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11130-i45--zakladem-je-vhodny-vyber-materialu">http://comix.spaceport.cz/strip-11130-i45--zakladem-je-vhodny-vyber-materialu</a>

přímý link (2):
Základem je vhodný výběr materiálu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11130-i45--zakladem-je-vhodny-vyber-materialu">Základem je vhodný výběr materiálu</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11130-i45--zakladem-je-vhodny-vyber-materialu"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Základem je vhodný výběr materiálu" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-11130-i45--zakladem-je-vhodny-vyber-materialu"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Základem je vhodný výběr materiálu" /></a>