hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1103-datel--hurvinek-obdivuje-papeze

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1103-datel--hurvinek-obdivuje-papeze
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1103-datel--hurvinek-obdivuje-papeze">http://comix.spaceport.cz/strip-1103-datel--hurvinek-obdivuje-papeze</a>

přímý link (2):
Hurvínek obdivuje papeže
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1103-datel--hurvinek-obdivuje-papeze">Hurvínek obdivuje papeže</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1103-datel--hurvinek-obdivuje-papeze"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Hurvínek obdivuje papeže" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1103-datel--hurvinek-obdivuje-papeze"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Hurvínek obdivuje papeže" /></a>