hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-10955-previtt--troska-strachu

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-10955-previtt--troska-strachu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10955-previtt--troska-strachu">http://comix.spaceport.cz/strip-10955-previtt--troska-strachu</a>

přímý link (2):
Troška strachu
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10955-previtt--troska-strachu">Troška strachu</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10955-previtt--troska-strachu"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Troška strachu" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10955-previtt--troska-strachu"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Troška strachu" /></a>