hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-10951-jos--velke-hledani

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-10951-jos--velke-hledani
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10951-jos--velke-hledani">http://comix.spaceport.cz/strip-10951-jos--velke-hledani</a>

přímý link (2):
Velké hledání
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10951-jos--velke-hledani">Velké hledání</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10951-jos--velke-hledani"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Velké hledání" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10951-jos--velke-hledani"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Velké hledání" /></a>