hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-10897-kurnick--slunce-sviti--na-mou-holou-lebku

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-10897-kurnick--slunce-sviti--na-mou-holou-lebku
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10897-kurnick--slunce-sviti--na-mou-holou-lebku">http://comix.spaceport.cz/strip-10897-kurnick--slunce-sviti--na-mou-holou-lebku</a>

přímý link (2):
Slunce svítí, na mou holou lebku...
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10897-kurnick--slunce-sviti--na-mou-holou-lebku">Slunce svítí, na mou holou lebku...</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10897-kurnick--slunce-sviti--na-mou-holou-lebku"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Slunce svítí, na mou holou lebku..." /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10897-kurnick--slunce-sviti--na-mou-holou-lebku"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Slunce svítí, na mou holou lebku..." /></a>