hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1021-rou--chuda-hvezda

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1021-rou--chuda-hvezda
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1021-rou--chuda-hvezda">http://comix.spaceport.cz/strip-1021-rou--chuda-hvezda</a>

přímý link (2):
Chudá hvězda
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1021-rou--chuda-hvezda">Chudá hvězda</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1021-rou--chuda-hvezda"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Chudá hvězda" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1021-rou--chuda-hvezda"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Chudá hvězda" /></a>