hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-10191-rou--a-zeme-se-zachveje

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-10191-rou--a-zeme-se-zachveje
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10191-rou--a-zeme-se-zachveje">http://comix.spaceport.cz/strip-10191-rou--a-zeme-se-zachveje</a>

přímý link (2):
A země se zachvěje!
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10191-rou--a-zeme-se-zachveje">A země se zachvěje!</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10191-rou--a-zeme-se-zachveje"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="A země se zachvěje!" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10191-rou--a-zeme-se-zachveje"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="A země se zachvěje!" /></a>