hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-1014-datel--nejlepsi-auto

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-1014-datel--nejlepsi-auto
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1014-datel--nejlepsi-auto">http://comix.spaceport.cz/strip-1014-datel--nejlepsi-auto</a>

přímý link (2):
Nejlepší auto
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1014-datel--nejlepsi-auto">Nejlepší auto</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1014-datel--nejlepsi-auto"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Nejlepší auto" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-1014-datel--nejlepsi-auto"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Nejlepší auto" /></a>