hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-10058-rou--vycitka

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-10058-rou--vycitka
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10058-rou--vycitka">http://comix.spaceport.cz/strip-10058-rou--vycitka</a>

přímý link (2):
Výčitka
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10058-rou--vycitka">Výčitka</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10058-rou--vycitka"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Výčitka" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10058-rou--vycitka"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Výčitka" /></a>