hlavní okno

odkaz na comix:

Odkazy na jednotlivé comixy je možno vkládat do diskusních serverů, chatů, nebo na osobní (nikoli komerční!) www stránky.
Pokud nevíte, jak je možné odkaz na konkrétní comix vytvořit, zde je vám k dispozici:

přímý odkaz:
http://comix.spaceport.cz/strip-10027-ortiz2--oda-na-vanoce

přímý link (1):
http://comix.spaceport.cz/strip-10027-ortiz2--oda-na-vanoce
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10027-ortiz2--oda-na-vanoce">http://comix.spaceport.cz/strip-10027-ortiz2--oda-na-vanoce</a>

přímý link (2):
Óda na vánoce
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10027-ortiz2--oda-na-vanoce">Óda na vánoce</a>

obrázkový link (1):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10027-ortiz2--oda-na-vanoce"><img src="http://comix.spaceport.cz/default/ico_link.gif" border="0" alt="comix" title="Óda na vánoce" /></a>

obrázkový link (2):
comix
<a href="http://comix.spaceport.cz/strip-10027-ortiz2--oda-na-vanoce"><img src="http://comix.spaceport.cz/comix_small01.gif" border="0" alt="comix" title="Óda na vánoce" /></a>