hlavní okno

Filtr

Filtr slouží každému, kdo se chce vyhnout nepodařeným stripům.

Nastavení "ne špatné" odfiltruje ty comixy, kterým uživatelé přidělili celkovou známku horší než mínus tři (tj. rozdíl mezi černými a žlutými obličeji je tři a více ve prospěch těch černých). Pokud si zvolíte "jen dobré", systém vám bude ukazovat jen ty stripy, kterým uživatelé přidělili celkovou známku větší než nula.

Nastavení filtru funguje korektně pouze v případě, že máte na svém počítači povoleno ukládat "cookies". V takovém případě si systém vaši volbu bude pamatovat a bude ji používat až do odvolání. Odstranění jakýchkoli podmínek filtru dosáhnete volbou "[bez filtru]". Jakoukoli volbu musíte potvdit stisknutím tlačítka "OK".

Upozornění: filtr nemá vliv na zobrazování comixů z přímých odkazů ani při zobrazování ze seznamů stripů.